-Każdy produkt zakupiony w naszym salonie objęty jest gwarancją producenta, gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe ujawnione podczas użytkowania zgodnego z zasadami użytkowania okularów optycznych (Patrz nasz poradnik).

 -Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania okularów optycznych (Patrz nasz poradnik) np: otarcia, zarysowania, odpryśnięcia soczewek okularowych itp.

 -Okularów zakupionych w naszym salonie nie można serwisować w innym zakładzie optycznym, może to doprowadzić do utraty gwarancji.

 -Okulary korekcyjne nie podlegają zwrotowi, jest to produkt na zamówienie.